Suktinis

Suktinis – lietuvių liaudies porinis šokis su sukiniais vietoje. Skirtingų pasaulio kultūrų šokiams būdingi įvairūs choreografiniai motyvai, simbolika ir prasmės. Agrarinėse kultūrose sukimasis aplink Gegužės stulpą (medį) turėjo sąsajų su derlingumo kultu, naujos gyvybės atsiradimu. Sufijų tradicijoje besisukančių dervišų šokis – dvasinė kelionė tobulumo link.

Kinetinę instaliaciją SUKTINIS, sudarytą lyg iš daugybės rato stipinų, suvertų iš įvairiaspalvių, margų kaip pasaulis šilko rutuliukų, papildo videofilmai, kurie taip pat kalba apie tarpkultūrines patirtis, atsirandančias šių dienų kontekste. Tai ne kūrybos proceso dokumentika, o pačios kūrinio idėjos raiška – įvaizdinta gyvenimo tėkmė, pulsuojanti audinio materija.

Medžiagiška materija, iš kurios suverta tekstilinė instaliacija, yra Azijos turtas – šilkas, nuo senų laikų prekybiniais mainais nutiesęs kelią tarp Rytų ir Vakarų. Šiandien šilkas, kaip lakmuso popierėlis išryškindamas Rytų ir Vakarų, nepritekliaus ir pertekliaus kultūrinius skirtumus, nebėra taip branginamas, nors jo gamybai paaukojama tūkstančiai šilkverpių gyvybių.

Interaktyvi instaliacija, suteikianti žiūrovui galimybę stebėti besisukantį vėrinį ir iš išorės, ir iš vidaus, eksponuojama juodame fone, kad įprastos erdvės ir laiko ribos išnyktų ir nuteiktų nekasdieniškai patirčiai.

visi projektai